LMRA Pre-inspection

Bij het uitvoeren van inspecties is het nu ook mogelijk om automatisch een voorlopende, verplichte en goed doorlopen inspectie toe te voegen.

Een goed voorbeeld van een dergelijke pre-inspection is een LMRA. Het is mogelijk om te voorkomen dat een inspectie wordt uitgevoerd zonder dat de LMRA conform afspraken wordt doorgevoerd.


Door: Administrator