Kennisbank
Groome Computer Services Support Center > Support Center > Kennisbank

Zoeken:


Vreemde karakters in overzicht analyseresultaten en zoek scherm

Oplossing

Q=In ProBIS Asbest zie ik bij de analyseresultaten vreemde karakters staan. Hoe kan dat?

A=Oorzaak hiervan is dat na de laatste Windows update in Windows een ander alternatief lettertype wordt ingesteld dan voorheen. Deze wordt door ProBIS Asbest gebruikt in deze overzichten. Doordat nu een ander lettertype terugkomt uit Windows dan voor de update, ziet u dit probleem.

Er is een instelling in ConfigAlgemeen.ini waarmee dit font vast ingesteld kan worden en het probleem opgelost. Zie voor meer informatie http://groomecs.nl/DOCU/ViewDocument.php?D_ID=&A_ID=175&D_ID=3#175 bij sectie [General] en 'DefaultFontFamily' sleutel. U hoeft dit slechts eenmaal te veranderen naar Microsoft Sans Serif, alle PC's gebruiken daarna dit nieuwe fonttype.

Door het op kantoor klaarzetten van de configuratie voor voor alle inspecteurs, word deze instelling ook naar de tablets verzonden bij de eerst volgende keer dat op de tablet gecommuniceerd wordt

Herzien op 18-10-2018 door Laurens Eykelkamp

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Related articles Nieuw certificaatnummer DIA doorvoeren in installatie of certificaatnummer wordt niet goed weergegeven in rapport
FAQ0450 | Nieuwe inspecteur actief maken in ProBIS Asbest
Flitsfunctionaliteit interne camera ProBIS
FAQ0464 | Melding 'Onjuiste gegevens voor laboratorium' bij export LAVS
FAQ0451 | Kan geen inventarisatie meer klaarzetten voor inspecteurs omdat menuoptie mist in Werkvoorbereiding
Artikel details
Artikel ID: 109
Categorie: ProBIS
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies