Kennisbank
Groome Computer Services Support Center > Support Center > Kennisbank

Zoeken:


Smart configuratie aanvullen

Oplossing

LET OP: De volgende actie leidt tot een reset van de koppelingen zoals die in het verleden  zijn gemaakt voor de SMART-koppeling.

Het is dus noodzakelijk dat eventuele vragen m.b.t. koppeling van termen voor SMA-rt opnieuw accuraat worden ingevuld.

In ProBIS Asbest Rapportage ga je naar configuratie -> configuratie -> SMA-rt

  • Klik op de knop "Reset configuratiebestanden SMA-rt koppelvlak"
    De instellingen worden nu geupdatet vanuit de SMA-rt applicatie.

 

Verwijderingsmethoden

  • In de "config centraal" folder open je het bestand "SMART_handelingen.dat" in een teksteditor en je controleert of de juiste verwijderingsmethoden (=handelingen) nu aanwezig zijn.
  • Open het bestand "VerwijderMethode.dat" en voeg zo nodig de gewenste methodes toe aan de lijst.

 

Bevestigingsmethoden

  • In de config centraal folder open je het bestand SMART_BevestigingsMethode.dat" in een teksteditor en  je controleert of de juiste methoden aanwezig zijn.
  • Open het bestand BEVEST.DAT en voeg zo nodig de gewenste methode toe aan de lijst.

 

Type Asbest

  • In de config centraal folder open je het bestand SMART_ProductSpecificatie.dat" in een teksteditor en  je controleert of de juiste methoden aanwezig zijn.
  • Open het bestand TypeAsbest.DAT en voeg zo nodig de gewenste methode toe aan de lijst.

 

Voor alle wijzigingen geld dat deze pas bruikbaar worden nadat de ProBIS Asbest applicatie opnieuw is opgestart.

 

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Related articles Smart lijstjes verwijdermethode en wijze van bevestiging
FAQ0457 | Installatie ProBIS Asbest op nieuwe tablet.
Q0466 | Aanmaken project in Rapportage lukt niet, 'Project bestaat al', inventarisatie niet in te lezen, backups
Q411 | Melding 'Er zijn fouten opgetreden tijdens het genereren van 'rapport' na afronden genereren Word document in Asbest
Menuoptie 'Geselecteerde inventarisatie(s) klaarzetten voor' is niet (meer) beschikbaar.
Artikel details
Artikel ID: 127
Categorie: ProBIS Asbest
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies