Kennisbank
Groome Computer Services Support Center > Support Center > Kennisbank

Zoeken:


FAQ0457 | Installatie ProBIS Asbest op nieuwe tablet.

Oplossing

Zorg dat de nieuwe licentie voor de nieuwe tablet beschikbaar komt:

Stel nu een installatie van een bestaande tablet veilig om deze te gebruiken voor de nieuwe tablet:

 • Stel de '\Config' en '\Config Centraal' folder van een eerder geinstalleerde tablet (onder \Users\Public\Documents\) veilig door deze naar een USB stick of ander medium te kopiëren. Dit mag een van de te vervangen tablet zijn, maar ook van een collega
 • Stel de \Program folder (onder \Program Files X86) van een bestaande tablet eveneens veilig op stick of ander medium

Richt de nieuwe tablet nu standaard in:

Richt nu de nieuwe tablet in met behulp van de veiliggestelde configuratie:

 • Maak de '\Config centraal' folder van de nieuwe tablet leeg, op de subfolders én het bestand KISCFG.INI na;
 • Kopieer alle bestanden van de '\Config centraal' folder van de veiliggestelde gegevens naar de tablet in de folder '\Users\public\public documents\ProBIS Asbest 2014\Config centraal'. Laat hierbij de subfolders en het bestand KISCFG.ini achterwege;
 • Open het bestand Asbest.ini uit de folder '\Config' op de nieuwe tablet in kladblok. Open ook Asbest.ini van de veiliggestelde gegevens in kladblok. Kopieer nu de hele inhoud van de veiliggestelde Asbest.ini, zonder de [Directories] sectie naar Asbest.ini op de tablet;
 • Kopieer de overige bestanden uit de '\Config' folder van de veiliggestelde gegevens naar de \Config folder op de tablet. Overschrijf bestaande bestanden;
 • Kopieer de bestanden uit de '\Program\' folder van de veiliggestelde gegevens naar de \Program folder op de nieuwe tablet zodat de versie gelijk zijn;
 • Plaats de nieuwe licentie dit is ontvangen van GCS en test het opstarten van het programma

Configureren, updaten en testen:

 • Zet op kantoor via Werkvoorbereiding de laatste versie gereed van de ProBIS Asbest software en de configuratiebestande voor de betreffende DIA via de menuoptie 'Configuratie';
 • Op de tablet ga naar het configuratiescherm en stel onder 'Communicatie' de juiste naam voor de communicatie in;
 • Vanuit het hoofdscherm, voer een communicatie voor het ontvangen van de gegevens uit;
 • Doorloop in het 'Configuratie' alle tabs en vergewis je ervan dat alles wat is ingevuld correct is. Let vooral op de verwijzing naar uitwisselmap foto's;
 • Valideer de werking van de nieuwe tablet met behulp van de SAT voor nieuwe tablets;
 • Koppel de icoon van Inventarisatie aan de taakbalk;
 • Koppel de icoon van Windows Camera aan de taakbalk
 • VRAAG QUALITY CONTROLEUR OM TE BEKIJKEN EN MAPJE AF TE TEKENEN
Bijgewerkt op 16-01-2019 door LE

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Related articles FAQ0452 | Melding over SCPWIN en bijbehorende bestanden
FAQ0450 | Nieuwe inspecteur actief maken in ProBIS Asbest
Q0466 | Aanmaken project in Rapportage lukt niet, 'Project bestaat al', inventarisatie niet in te lezen, backups
Bij het opstarten van ProBIS Asbest software krijg ik een foutmelding over de database
Er ontstaan foutmeldingen tijdens het genereren naar Word bij een Asbest project met zeer veel foto's
Artikel details
Artikel ID: 74
Categorie: ProBIS Asbest
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (6)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies