Kennisbank
Groome Computer Services Support Center > Support Center > Kennisbank

Zoeken:


Q0092 | Instellingen voor genereren naar Word

Oplossing

Q=Ik heb de GCS software werkend gemaakt op een nieuwe PC. Bij het genereren naar Word krijg ik nu echter een aantal meldingen. Waar moet ik aan denken bij het instellen van Word om goed te kunnen genereren?

A=De volgende situaties doen zich dan in het algemeen voor. Doorloop deze punten en controleer of het probleem dan is opgelost.

Verschijnsel: Bij het genereren in Word krijg ik direct de melding dat de Macro's niet geopend kunnen worden. Ik kan hier wel toegang tot geven
Oplossing: Zet de macro beveiliging op laag. Open Word en ga naar 'Opties voor Word'. Selecteer vervolgens 'vertrouwenscentrum'. Klik nu op 'Instellingen voor vertrouwenscentrum...'. Selecteer nu de optie 'Alle Macro's inschakelen'. Klik op OK en sla de instelling op

Verschijnsel: Bij het genereren van overschrijdingtabellen in Word wordt het mhu teken gegenereerd, dit geeft echter een comment of opmerking. Dit resulteert in verminkte tabellen
Oplossing: Dit wordt veroorzaakt doordat voor zowel 'Comment' als het mhu teken de shortcut key ALT-CTRL-M is toegewezen. Het probleem is op te lossen door in Word de shortcut key opnieuw toe te wijzen aan het mhu tekentje. Ga naar 'Invoegen', klik 'Symbool' aan en selecteer 'Meer symbolen'. Zoek het mhu teken op. Deze kan eventueel in de 'laatst gebruikte symbolen' balk staan. Zo niet dan moet je zoeken in de teksten. Selecteer het. Klik nu op 'Sneltoets'. Voer bij 'Druk op nieuwe sneltoets' in ALT-CTRL-M (door de toetscombinatie te drukken!) en klik op 'Toewijzen'. Doe dit ook als deze combinatie hier al staat! Sluit Word af en genereer opnieuw vanuit MiRaS.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Related articles Q411 | Melding 'Er zijn fouten opgetreden tijdens het genereren van 'rapport' na afronden genereren Word document in Asbest
Problemen met genereren in Word uit Microsoft Store
'Macro's kunnen niet gevonden worden' bij het starten van het genereren in Word in ProBIS Asbest Rapportage, MiRaS Rapportage of Labcom
Bij het genereren van een rapport in Word krijg ik de melding WWNULRP0.8 niet aanwezig of dat de bestemming in gebruik is
Er ontstaan foutmeldingen tijdens het genereren naar Word bij een Asbest project met zeer veel foto's
Artikel details
Artikel ID: 41
Categorie: ProBIS Asbest
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies