Kennisbank
Groome Computer Services Support Center > Support Center > Kennisbank

Zoeken:


Hoe maak ik velden onzichtbaar in ProBIS Asbest en voorkom dat de informatie in rapporten komt?

Oplossing

Q=Hoe maak ik velden onzichtbaar in ProBIS Asbest en voorkom dat de informatie in rapporten komt?

A=De methode van het zichtbaar en onzichtbaar maken van velden in de invoerscherm staat beschreven in het document 'Configuratiemogelijkheden ProBIS Asbest 2014' dat u hier kunt vinden: http://www.groomecs.net/DOCU/ViewDocument.php?D_ID=3. Het betreffende hoofdstuk voor Asbest Rapportage kunt u hier vinden: http://www.groomecs.net/DOCU/ViewDocument.php?D_ID=3#55.

In het script kunt u per scriptcommando aangeven welke regels wel en niet in het rapport getoond moeten worden. Zie een korte toelichting op het maken van een aanpassing in script http://www.groomecs.net/DOCU/ViewDocument.php?D_ID=&A_ID=4&D_ID=1#4. Zie voor alle mogelijkheden van alle scriptcommandos de handleiding: http://www.groomecs.net/DOCU/ListScriptCommands.php Gaat het bijvoorbeeld om het scriptcommando van de bronbladen (AANGETROFFENASBESTFOTOVARIANT1: http://www.groomecs.net/DOCU/ShowScriptCommands.php?SI_ID=4) dan ziet u dat u in rubriek 15 via karakter 29 van die rubriek het veld uit of aan kunt zetten. Verder dient u dan in rubriek 22 deze index weg te halen. De regel wordt dan niet meer getoond. In bedrijfsspecifieke situaties kan het zijn dat via de macro die wordt uitgevoerd op een tabel rekening wordt gehouden met het aantal regels in een tabel. Dit is vooral van toepassing als het om het bronbladen scriptcommando gaat. U zult dit in uw eigen situatie moeten bekijken. De macro die wordt gebruikt voor de opmaak van de tabel is te vinden in een van de rubrieken van het scriptcommando. Voor het scriptcommando AANGETROFFENASBESTFOTOVARIANT1 dat hierboven als voorbeeld is genoemd is dit rubriek 18. De macro is dan te vinden in MIRAS.DOT sjabloon in de centrale configuratiemap. Denk er altijd aan om een backup te maken van configuratiebestanden voordat u wijzigingen gaat maken!

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Related articles FAQ0450 | Nieuwe inspecteur actief maken in ProBIS Asbest
Nieuw certificaatnummer DIA doorvoeren in installatie of certificaatnummer wordt niet goed weergegeven in rapport
Rapporteren in ProBIS Asbest Werkvoorbereiding en Inventarisatie
Opmaak Hoofdstuk, Sectie en Subsectie scriptcommando's bepalen
Q426 | Bij opstarten Asbest Rapportage krijg ik een foutmelding dat ASBESTTO.LST niet gevonden kan worden
Artikel details
Artikel ID: 45
Categorie: ProBIS Asbest
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies